Athletic.net Team Results Management

All-Japan (64th Soutai) - West Japan

Saturday, May 21, 2011

Chugoku & Kinki Regions, Hiroshima

Unofficial Results All PhotosX Close
Unofficial Results
All Divisions | Osaka | Kyoto | Wakayama | Nara June 3-5 | Hyogo-ken | Varsity | Yamaguchi-ken | Tottori-ken | Hiroshima-ken | Okayama-ken | Shimane-ken | Joint Preliminaries   All Rounds | Finals | Prelims    Turn Highlighter On    Prepare Report to Copy

Mens Results

 
 
X 800 Meters - Kyoto - Finals
2.11Shun Takenaka1:54.30aKyoto - Katsura      
6.11Takuto Noguchi1:57.40aKyoto - Katsura      
7.12Ken Kosaka1:58.62aKyoto - Rakunan Jr-Sr      
 
 
 
X 800 Meters - Varsity - Finals
5.12Nami Tsukamoto2:21.80aNara - Ikue Jr-Sr (N...      
 
 
 
X 800 Meters - Yamaguchi-ken - Finals
1.12Ikkou Yamano1:57.90aYamaguchi - Saikyo Sr      
 
 
 
X 800 Meters - Tottori-ken - Finals
1.11Kento Tamura1:58.52aTottori - Chuo-Ikei Sr      
4.12Ryousuke Tanaka2:01.22aTottori - Chuo-Ikei Sr      
 
 
 
X 1500 Meters - Wakayama - Finals
2.11Keichi Kusuoka3:57.44aWakayama - Kita Sr      
3.12Shohei Otani4:00.41aWakayama - Kita Sr      
 
 
 
X 1500 Meters - Hyogo-ken - Finals
1.12Yu Yamamoto3:57.98aHyogo - Suma Gakuen Sr      
2.12Ryoutaro Higami3:59.80aHyogo - Suma Gakuen Sr      
3.10Naoki Nakamura4:00.14aHyogo - Suma Gakuen Sr      
5.11Keisuke Nakatani4:00.87aHyogo - Nishiwaki Ko...      
 
 
 
X 1500 Meters - Varsity - Finals
1.11Kazuma Kubota3:53.37aKumamoto - KyushuGak...      
3.12Kyousuke Yoshida3:57.08aKumamoto - KyushuGak...      
12Shouta Miyagami4:03.89aKumamoto - KyushuGak...      
 
 
 
X 1500 Meters - Yamaguchi-ken - Finals
6.12Mitsutoshi Saito4:06.20aYamaguchi - Saikyo Sr      
 
 
 
X 1500 Meters - Hiroshima-ken - Finals
1.11Yuu Baba3:56.79aHiroshima - KokusaiG...      
4.12- Kimura4:01.73aHiroshima - KokusaiG...      
5.10John Gathaiya4:03.53aHiroshima - Sera Sr      
7.12Wa- Maehara4:04.65aHiroshima - KokusaiG...      
 
 
 
X 1500 Meters - Okayama-ken - Finals
1.10Shou Tokunaga3:58.50aOkayama - Kurashiki Sr      
4.12Takayuki Fujii4:02.13aOkayama - Kurashiki Sr      
 
 
 
X 1500 Meters - Shimane-ken - Finals
1.12Yuuki Eiwa4:01.27aShimane - Izumo Kogy...      
3.12Syun Fukuhama4:02.15aShimane - Izumo Kogy...      
6.12Keisuke Ama4:03.49aShimane - Izumo Kogy...      
 
 
 
X 1500 Meters - Hyogo-ken - Prelims
11Keisuke Nakatani3:54.39aHyogo - Nishiwaki Ko...      
 
 
 
X 1500 Meters - Joint Preliminaries - Prelims
12Yuuki Eiwa3:56.83aShimane - Izumo Kogy...      
12Keisuke Ama4:03.37aShimane - Izumo Kogy...      
 
 
 
X 3000 Meters - Kyoto - Finals
10Shin Kakuchi8:55.97aKyoto - Rakunan Jr-Sr      
12Shou Ota8:57.09aKyoto - Rakunan Jr-Sr      
 
 
 
X 5000 Meters - Kyoto - Finals
2.12Shou Ota14:47.54aKyoto - Rakunan Jr-Sr      
3.12Yuu Shimizu14:50.13aKyoto - Ayabe Senior      
4.12Hideshi Ikegami14:50.14aKyoto - Rakunan Jr-Sr      
8.12- Ishii15:09.75aKyoto - Katsura      
9.12Takumi Imai15:16.51aKyoto - Rakunan Jr-Sr      
12.10Kyohei Okamura15:24.28aKyoto - Katsura      
18.12Ryouta Nakazawa15:33.25aKyoto - Ayabe Senior      
 
 
 
X 5000 Meters - Wakayama - Finals
1.11Keichi Kusuoka14:55.17aWakayama - Kita Sr      
2.12Osamu Nakai15:03.02aWakayama - Kita Sr      
 
 
 
X 5000 Meters - Hyogo-ken - Finals
1.12Yoshitaka Ogawa14:31.31aHyogo - Suma Gakuen Sr      
2.12Yuuta Katsumata14:33.09aHyogo - Nishiwaki Ko...      
3.12Seiji Makiura14:37.69aHyogo - Nishiwaki Ko...      
4.11Yuuki Hirota14:40.02aHyogo - Nishiwaki Ko...      
6.12Yu Yamamoto14:48.45aHyogo - Suma Gakuen Sr      
13.11? Sugimoto15:25.10aHyogo - Suma Gakuen Sr      
14.11Hiroshi Kumabashi15:27.26aHyogo - Himeji Comme...      
 
 
 
X 5000 Meters - Varsity - Finals
2.11Kazuma Kubota14:42.38aKumamoto - KyushuGak...      
3.12Shouta Miyagami14:44.28aKumamoto - KyushuGak...      
4.12Kyousuke Yoshida14:52.07aKumamoto - KyushuGak...      
 
 
 
X 5000 Meters - Yamaguchi-ken - Finals
12Shouta Fujii15:10.30aYamaguchi - Saikyo Sr      
 
 
 
X 5000 Meters - Tottori-ken - Finals
2.12Kouhei Futaoka15:33.68aTottori - Chuo-Ikei Sr      
7.-Atomu Katsuda15:46.09aTottori - Chuo-Ikei Sr      
 
 
 
X 5000 Meters - Hiroshima-ken - Finals
1GR12Charles Ndirangu13:44.46aHiroshima - Sera Sr      
2.12Ko Watanabe14:36.49aHiroshima - Sera Sr      
3.12Shun Ri14:49.56aHiroshima - KokusaiG...      
6.11Yuu Baba14:55.77aHiroshima - KokusaiG...      
10.12Keisuke Furukawa15:21.91aHiroshima - KokusaiG...      
 
 
 
X 5000 Meters - Okayama-ken - Finals
1.10Shou Tokunaga14:31.86aOkayama - Kurashiki Sr      
2.12Takayuki Fujii14:33.22aOkayama - Kurashiki Sr      
3.12Shouta Baba14:44.70aOkayama - Kurashiki Sr      
7.12Masaya Yamashige15:21.02aOkayama - Kojokan Se...      
8.11Wataru Setomasu15:41.68aOkayama - Kojokan Se...      
13.10Yuuki Okano16:05.11aOkayama - Kojokan Se...      
 
 
 
X 5000 Meters - Shimane-ken - Finals
1.11Takaysa Satou14:47.40aShimane - Izumo Kogy...      
2.12Syun Fukuhama15:07.18aShimane - Izumo Kogy...      
5.11Tomohiro Kaneori15:19.35aShimane - Izumo Kogy...      
 
 
 
X 5000 Meters - Joint Preliminaries - Prelims
12Shou Ota14:58.67aKyoto - Rakunan Jr-Sr      
12Hideshi Ikegami15:22.81aKyoto - Rakunan Jr-Sr      
 
 
 
X 3k Steeplechase - Kyoto - Finals
1.12Yuu Shimizu9:20.23aKyoto - Ayabe Senior      
2.10Kazuto Kawabata9:27.11aKyoto - Ayabe Senior      
11Takuma Inui9:28.28aKyoto - Rakunan Jr-Sr      
12Yuuki Azuma9:28.53aKyoto - Rakunan Jr-Sr      
10.11Yuki Otani9:54.09aKyoto - Ayabe Senior      
12Ken Tanabe9:58.02aKyoto - Rakunan Jr-Sr      
19.11- Aramiya10:04.4aKyoto - Katsura      
 
 
 
X 3k Steeplechase - Wakayama - Finals
1.12Nozomi Tabayashi9:02.00aWakayama - Kita Sr      
2.12Hironori Shietaki9:02.96aWakayama - Kaseda      
3.11Makoto Taniyama9:17.02aWakayama - Kita Sr      
5.12Kengo Itou9:23.01aWakayama - Kita Sr      
 
 
 
X 3k Steeplechase - Hyogo-ken - Finals
2.12Ryousuke Ikegami9:15.16aHyogo - Himeji Comme...      
3.12Taku Inazumi9:20.47aHyogo - Suma Gakuen Sr      
3.12Yuuki Ikeda9:20.47aHyogo - Nishiwaki Ko...      
6.12Hikaru Nakano9:21.52aHyogo - Himeji Comme...      
9.12Kai Miyamoto9:27.60aHyogo - Suma Gakuen Sr      
11.12Kazuki Akao9:36.68aHyogo - Suma Gakuen Sr      
12.11Yuuki Murakami9:37.85aHyogo - Nishiwaki Ko...      
15.11Yuusuke Kominami10:00.12aHyogo - Nishiwaki Ko...      
 
 
 
X 3k Steeplechase - Varsity - Finals
1.11Kazuma Watanabe9:20.42aKumamoto - KyushuGak...      
2.12Shun Yamamura9:21.30aKumamoto - KyushuGak...      
3.12Shunsuke Minami9:24.58aKumamoto - KyushuGak...      
 
 
 
X 3k Steeplechase - Yamaguchi-ken - Finals
6.12Kazuya Sakoda9:39.66aYamaguchi - Saikyo Sr      
7.12Masahiro Yamasaki9:41.46aYamaguchi - Saikyo Sr      
8.11Shion Kaneshige9:43.69aYamaguchi - Seiko      
 
 
 
X 3k Steeplechase - Tottori-ken - Finals
2.-Atomu Katsuda9:44.23aTottori - Chuo-Ikei Sr      
7.12Yuuji Mizuno10:03.43aTottori - Chuo-Ikei Sr      
8.12Noriasa Ishida10:06.58aTottori - Higashi      
10.12Naoki Arita10:15.47aTottori - Higashi      
 
 
 
X 3k Steeplechase - Hiroshima-ken - Finals
1.11Issei Miyagi9:23.32aHiroshima - Sera Sr      
2.12Shofutoshi Tsuge9:32.38aHiroshima - Inokuchi      
3.12Makishi Kawana9:33.09aHiroshima - Sera Sr      
4.12Hiroaki Hatakeda9:47.07aHiroshima - Sera Sr      
9.12Takashi Yoshikaya10:12.98aHiroshima - KokusaiG...      
 
 
 
X 3k Steeplechase - Okayama-ken - Finals
3.12Takuya Yamaguchi9:29.78aOkayama - Kurashiki Sr      
5.12Toshiki Hishimo9:39.46aOkayama - Kurashiki Sr      
8.12Ryo Fujiwara10:05.84aOkayama - Kojokan Se...      
 
 
 
X 3k Steeplechase - Shimane-ken - Finals
1.12Yuuki Eiwa9:21.74aShimane - Izumo Kogy...      
2.11Hikaru Moriwaki9:24.62aShimane - Izumo Kogy...      
 
 
 
X 3k Steeplechase - Kyoto - Prelims
12Ken Tanabe9:51.08aKyoto - Rakunan Jr-Sr      
 
 
 
X 3k Steeplechase - Joint Preliminaries - Prelims
12Kazuki Akao9:28.98aHyogo - Suma Gakuen Sr      
12Makishi Kawana9:35.08aHiroshima - Sera Sr      
12Shofutoshi Tsuge9:35.66aHiroshima - Inokuchi      
12Hiroaki Hatakeda9:40.22aHiroshima - Sera Sr      
12Kazuya Sakoda9:49.18aYamaguchi - Saikyo Sr      
12Takashi Yoshikaya9:50.57aHiroshima - KokusaiG...      
12Masahiro Yamasaki9:53.96aYamaguchi - Saikyo Sr      
12Wataru Kawata9:56.41aYamaguchi - Saikyo Sr      
 

Womens Results

 
 
X 800 Meters - Osaka - Finals
1.12Eri Yoneda2:12.14aOsaka - Kun-Ei Girls...      
5.11Mina Kuroda2:20.03aOsaka - Kun-Ei Girls...      
 
 
 
X 800 Meters - Kyoto - Finals
1.11Emi Watanabe2:10.54aKyoto - Koka Girls Sr      
2.10Yuki Honbo2:13.78aKyoto - Ritsumeikan ...      
4.12Moemi Yamamoto2:14.81aKyoto - Katsura      
6.12Hikari Nakamura2:15.00aKyoto - Koka Girls Sr      
7.10Tomoka Iwai2:15.72aKyoto - Ritsumeikan ...      
8.11Mai Hirota2:16.71aKyoto - Ritsumeikan ...      
11.12Junna Fujiwara2:20.00aKyoto - Ayabe Senior      
 
 
 
X 800 Meters - Wakayama - Finals
1.11Ayumi Takahashi2:18.22aWakayama - Kaseda      
 
 
 
X 800 Meters - Nara June 3-5 - Finals
5.12Nami Tsukamoto2:21.80aNara - Ikue Jr-Sr (N...      
6.10Wakana Hayashi2:21.92aNara - Ikue Jr-Sr (N...      
7.11Sakurako Fujiwara2:23.58aNara - Ikue Jr-Sr (N...      
 
 
 
X 800 Meters - Hyogo-ken - Finals
2.10Yui Fukuda2:09.69aHyogo - Suma Gakuen Sr      
5.10Misaki Morita2:17.51aHyogo - Himeji Comme...      
 
 
 
X 800 Meters - Yamaguchi-ken - Finals
3.11Yukiko Tanaka2:20.63aYamaguchi - Tokuyama      
12Sayaka Takahashi2:21.46aYamaguchi - Saikyo Sr      
10Moeko Mineoka2:21.97aYamaguchi - Saikyo Sr      
 
 
 
X 800 Meters - Tottori-ken - Finals
1.10Sakura Okamoto2:19.14aTottori - Chuo-Ikei Sr      
2.10Miho Taniguchi2:19.66aTottori - Higashi      
4.12Tomomi Etani2:21.42aTottori - Higashi      
 
 
 
X 800 Meters - Hiroshima-ken - Finals
2.12Chiaki Kamiura2:19.53aHiroshima - Inokuchi      
3.10Fumika Shimohana2:20.29aHiroshima - Sera Sr      
5.12Junna Katou2:23.33aHiroshima - Inokuchi      
 
 
 
X 800 Meters - Okayama-ken - Finals
1.10Sakurako Yamoto2:12.53aOkayama - Kojokan Se...      
2.10Maiko Okano2:16.17aOkayama - Kojokan Se...      
3.-Misaki Mishima2:20.74aOkayama - Kojokan Se...      
 
 
 
X 800 Meters - Shimane-ken - Finals
1.10Saki Ochiai2:18.78aShimane - Hirata Sr      
2.12Minori Inoue2:19.52aShimane - Izumo hoku...      
3.-Kiko Yuasa2:21.44aShimane - Hirata Sr      
 
 
 
X 800 Meters - Joint Preliminaries - Prelims
1.10Yuki Honbo2:16.41aKyoto - Ritsumeikan ...      
12Eri Yoneda2:17.50aOsaka - Kun-Ei Girls...      
12Chiaki Kamiura2:19.03aHiroshima - Inokuchi      
10Fumika Shimohana2:19.81aHiroshima - Sera Sr      
4.10Tomoka Iwai2:20.20aKyoto - Ritsumeikan ...      
11Mina Kuroda2:20.32aOsaka - Kun-Ei Girls...      
12Junna Fujiwara2:20.66aKyoto - Ayabe Senior      
11Nozomi Nakan2:20.87aHyogo - Suma Gakuen Sr      
-Misaki Mishima2:20.90aOkayama - Kojokan Se...      
12Sayaka Takahashi2:20.94aYamaguchi - Saikyo Sr      
10Hikaru Oohata2:21.89aOsaka - Kun-Ei Girls...      
10Sakura Okamoto2:21.97aTottori - Chuo-Ikei Sr      
 
 
 
X 1500 Meters - Osaka - Finals
1.12Eri Yoneda4:34.02aOsaka - Kun-Ei Girls...      
2.10Natsuki Omori4:35.09aOsaka - Kun-Ei Girls...      
3.10Ayaka Matsumoto4:36.22aOsaka - Kun-Ei Girls...      
 
 
 
X 1500 Meters - Kyoto - Finals
1.10Yuki Honbo4:25.69aKyoto - Ritsumeikan ...      
2.11Ayano Ikeuchi4:26.55aKyoto - Ritsumeikan ...      
11Emi Watanabe4:29.85aKyoto - Koka Girls Sr      
3.11Mai Hirota4:31.51aKyoto - Ritsumeikan ...      
4.12- Takahashi4:34.35aKyoto - Katsura      
6.12Bunkei Yamashita4:39.22aKyoto - Katsura      
7.12Junna Fujiwara4:43.98aKyoto - Ayabe Senior      
8.11Ayumi Fujii4:44.84aKyoto - Koka Girls Sr      
9.10Ritsuko Yoshikawa4:47.55aKyoto - Katsura      
 
 
 
X 1500 Meters - Wakayama - Finals
2.12Chisato Morii4:43.84aWakayama - Kita Sr      
3.11Yuri Numata4:45.30aWakayama - Kaseda      
4.10Yukiho Ueno4:46.15aWakayama - Kita Sr      
6.10Tomoe Kawaguchi4:51.84aWakayama - Kaseda      
6.11Masami Kubo5:00.92aWakayama - Kita Sr      
 
 
 
X 1500 Meters - Nara June 3-5 - Finals
1GR12Ayana Takeuchi4:31.89aNara - Ikue Jr-Sr (N...      
2.10Minoru Harada4:43.29aNara - Ikue Jr-Sr (N...      
3.11Asako Oki4:43.88aNara - Ikue Jr-Sr (N...      
 
 
 
X 1500 Meters - Hyogo-ken - Finals
1.10Yui Fukuda4:25.41aHyogo - Suma Gakuen Sr      
2.11Mika Kobayashi4:26.46aHyogo - Suma Gakuen Sr      
3.12Akari Outa4:32.99aHyogo - Nishiwaki Ko...      
6.10Misaki Morita4:39.69aHyogo - Himeji Comme...      
7.10Risako Kobayashi4:41.84aHyogo - Suma Tomogao...      
14.11Maiko Nagao4:59.58aHyogo - Himeji Comme...      
 
 
 
X 1500 Meters - Yamaguchi-ken - Finals
1.11Miho Tanaka4:41.50aYamaguchi - Seiko      
2.10Miho Fujishige4:41.99aYamaguchi - Saikyo Sr      
3.10Tomoe Uemura4:43.13aYamaguchi - Seiko      
4.11Yukiko Tanaka4:43.30aYamaguchi - Tokuyama      
8.11Yui Kawatsu4:47.35aYamaguchi - Saikyo Sr      
9.11Miho Niyama4:47.84aYamaguchi - Tokuyama      
13.11Yui Fukuda5:02.99aYamaguchi - Seiko      
 
 
 
X 1500 Meters - Tottori-ken - Finals
1.11Yuki Maekawa4:33.44aTottori - Chuo-Ikei Sr      
2.12Kotomi Katsurayama4:40.33aTottori - Higashi      
3.12Rika Okura4:42.90aTottori - Higashi      
4.10Sakura Okamoto4:44.05aTottori - Chuo-Ikei Sr      
8.-Yuki Mikan4:59.92aTottori - Chuo-Ikei Sr      
11.11Risa Fukui5:08.65Tottori - Higashi      
 
 
 
X 1500 Meters - Hiroshima-ken - Finals
1.10Manami Iwasaki4:38.79aHiroshima - KoyoHiga...      
2.12Junna Katou4:39.33aHiroshima - Inokuchi      
4.11Chihiro Kawagoshi4:39.54aHiroshima - Sera Sr      
5.11Mai Okamura4:41.99aHiroshima - KoyoHiga...      
6.11Haruka Sakai4:43.18aHiroshima - Sera Sr      
7.12Naomi Masuda4:46.19aHiroshima - Inokuchi      
8.10Fumika Shimohana4:48.56aHiroshima - Sera Sr      
 
 
 
X 1500 Meters - Okayama-ken - Finals
1.12Katsuki Suga4:26.85aOkayama - Kojokan Se...      
2.10Tomoyo Adachi4:32.12aOkayama - Kojokan Se...      
3.10Junna Fujii4:36.28aOkayama - Kojokan Se...      
4.11Kanae Imai4:40.50aOkayama - Higashi Sh...      
5.12Kasumi Okazaki4:41.93aOkayama - Higashi Sh...      
 
 
 
X 1500 Meters - Shimane-ken - Finals
1.10Maya Fukuda4:40.94aShimane - Hirata Sr      
2.10Saki Ochiai4:41.97aShimane - Hirata Sr      
3.12Minori Inoue4:44.40aShimane - Izumo hoku...      
4.11Yumina Tsuge4:44.54aShimane - Izumo hoku...      
7.11Yumina Tsuge4:52.39aShimane - Izumo hoku...      
 
 
 
X 1500 Meters - Joint Preliminaries - Prelims
11Ayano Ikeuchi4:30.89aKyoto - Ritsumeikan ...      
11Mai Hirota4:33.69aKyoto - Ritsumeikan ...      
10Yui Fukuda4:34.60aHyogo - Suma Gakuen Sr      
12Akari Outa4:38.30aHyogo - Nishiwaki Ko...      
11Mai Hirota4:38.48aKyoto - Ritsumeikan ...      
11Ayano Ikeuchi4:38.73aKyoto - Ritsumeikan ...      
10Misaki Morita4:40.07aHyogo - Himeji Comme...      
11Mika Kobayashi4:42.92aHyogo - Suma Gakuen Sr      
10Ayaka Matsumoto4:43.95aOsaka - Kun-Ei Girls...      
10Fumika Shimohana4:44.49aHiroshima - Sera Sr      
12Junna Katou4:45.26aHiroshima - Inokuchi      
12Eri Yoneda4:45.72aOsaka - Kun-Ei Girls...      
11Miho Tanaka4:46.12aYamaguchi - Seiko      
10Miho Fujishige4:46.12aYamaguchi - Saikyo Sr      
11Maiko Nagao4:47.93aHyogo - Himeji Comme...      
10Tomoe Uemura4:48.26aYamaguchi - Seiko      
10Risako Kobayashi4:48.40aHyogo - Suma Tomogao...      
11Yui Kawatsu4:48.43aYamaguchi - Saikyo Sr      
10Natsuki Omori4:48.44aOsaka - Kun-Ei Girls...      
12Junna Fujiwara4:49.09aKyoto - Ayabe Senior      
12Shiho Fujinaka4:49.84aHyogo - Suma Tomogao...      
11Haruka Sakai4:50.08aHiroshima - Sera Sr      
12Naomi Masuda4:50.53aHiroshima - Inokuchi      
11Miho Niyama4:51.97aYamaguchi - Tokuyama      
11Yui Fukuda4:55.66aYamaguchi - Seiko      
10Ayana Nagai4:57.07aHyogo - Himeji Comme...      
11Masami Kubo4:57.30aWakayama - Kita Sr      
10Sakura Okamoto4:57.93aTottori - Chuo-Ikei Sr      
12Kasumi Otsuki4:58.04aKyoto - Ayabe Senior      
10Hodaka Shimizu4:58.16aYamaguchi - Saikyo Sr      
10Ayane Utsumi4:59.97aHyogo - Nishiwaki Ko...      
12Rina Matsumoto5:00.46aHiroshima - Inokuchi      
12Natsumi Wada5:00.52aHyogo - Suma Tomogao...      
-Yuki Mikan5:01.66aTottori - Chuo-Ikei Sr      
11Natsuno Okazaki5:02.12aYamaguchi - Tokuyama      
11Risa Fukui5:07.42aTottori - Higashi      
 
 
 
X 3000 Meters - Osaka - Finals
1.10Mizuki Matsuda9:38.97aOsaka - Kun-Ei Girls...      
2.12Mei Kitano9:39.42aOsaka - Kun-Ei Girls...      
3.10Natsuki Omori10:03.80aOsaka - Kun-Ei Girls...      
 
 
 
X 3000 Meters - Kyoto - Finals
1.11Nanako Kanno9:17.44aKyoto - Ritsumeikan ...      
2.11Ayano Ikeuchi9:17.64aKyoto - Ritsumeikan ...      
3.12Moe Kyuuma9:29.35aKyoto - Ayabe Senior      
4.12Irina Maki9:31.75aKyoto - Ritsumeikan ...      
5.12Haruka Kyuuma9:34.15aKyoto - Ayabe Senior      
6.12- Takahashi9:40.30aKyoto - Katsura      
7.11Anzuna Oda9:42.80aKyoto - Koka Girls Sr      
10.12Ai Matsuo10:01.83aKyoto - Katsura      
12.12Bunkei Yamashita10:17.49aKyoto - Katsura      
13.12Kasumi Otsuki10:22.92aKyoto - Ayabe Senior      
 
 
 
X 3000 Meters - Wakayama - Finals
2.11Yuri Numata10:04.18aWakayama - Kaseda      
3.10Yukiho Ueno10:09.93aWakayama - Kita Sr      
5.12Mai Nagaoka10:15.08aWakayama - Kaseda      
6.12Chisato Morii10:17.64aWakayama - Kita Sr      
 
 
 
X 3000 Meters - Nara June 3-5 - Finals
1.12Ayana Takeuchi9:35.67aNara - Ikue Jr-Sr (N...      
2.11Asako Oki10:05.99aNara - Ikue Jr-Sr (N...      
3.12Honoka Tokuda10:18.93aNara - Ikue Jr-Sr (N...      
 
 
 
X 3000 Meters - Hyogo-ken - Finals
1.11Mika Kobayashi9:35.53aHyogo - Suma Gakuen Sr      
2.10Kotona Oota9:44.11aHyogo - Suma Gakuen Sr      
3.11Ari Kiyomasa9:46.25aHyogo - Nishiwaki Ko...      
4.12Akari Outa9:51.63aHyogo - Nishiwaki Ko...      
7.12Mayu Hosono9:58.06aHyogo - Suma Tomogao...      
10.12Kumiko Tange10:09.30aHyogo - Suma Tomogao...      
13.11- Ishimoto10:20.70aHyogo - Nishiwaki Ko...      
15.10Yoshiko Ohataman10:28.13aHyogo - Suma Tomogao...      
17.12Nashin Hiroka10:29.79aHyogo - Himeji Comme...      
18.11Sho Nakayashi10:31.32aHyogo - Himeji Comme...      
19.11Yui Asano10:31.51aHyogo - Suma Gakuen Sr      
 
 
 
X 3000 Meters - Yamaguchi-ken - Finals
1.12Yoshie Fukuya9:37.60aYamaguchi - Saikyo Sr      
3.11Miyuki Ando9:51.14aYamaguchi - Seiko      
5.10Miho Fujishige9:53.95aYamaguchi - Saikyo Sr      
6.11Miho Niyama9:57.71aYamaguchi - Tokuyama      
7.10Yukiho Suehiro10:05.31aYamaguchi - Seiko      
8.11Kanako Ozaki10:11.98aYamaguchi - Seiko      
14.11Natsuno Okazaki10:35.83aYamaguchi - Tokuyama      
 
 
 
X 3000 Meters - Tottori-ken - Finals
1GR11Yuki Maekawa9:23.43aTottori - Chuo-Ikei Sr      
2.12Kotomi Katsurayama10:00.20aTottori - Higashi      
4.11Rie Fujita10:05.61aTottori - Chuo-Ikei Sr      
5.11Suzuna Seiyama10:05.67aTottori - Chuo-Ikei Sr      
5.12Rika Okura10:11.99aTottori - Higashi      
 
 
 
X 3000 Meters - Hiroshima-ken - Finals
1GR12Susan Wylim9:15.61aHiroshima - Sera Sr      
2.12Mihono Kioka9:28.35aHiroshima - Sera Sr      
3.11Asuka Hori9:49.55aHiroshima - Sera Sr      
5.10Shosgetsu Nakamura10:17.37aHiroshima - KoyoHiga...      
6.12Naomi Masuda10:18.56aHiroshima - Inokuchi      
 
 
 
X 3000 Meters - Okayama-ken - Finals
1GR12Katsuki Suga9:05.72aOkayama - Kojokan Se...      
2.12Miyuki Oka9:28.40aOkayama - Kojokan Se...      
3.11Io Akashi9:40.16aOkayama - Kojokan Se...      
4.11Kanae Imai10:08.17aOkayama - Higashi Sh...      
5.12Kasumi Okazaki10:17.16aOkayama - Higashi Sh...      
6.10Minori Mizumoto10:18.77aOkayama - Higashi Sh...      
 
 
 
X 3000 Meters - Shimane-ken - Finals
1.11Yumina Tsuge10:00.88aShimane - Izumo hoku...      
2.10Maya Fukuda10:00.90aShimane - Hirata Sr      
3.11Yumina Tsuge10:13.59aShimane - Izumo hoku...      
4.11Natsuki Airakabe10:19.44aShimane - Hirata Sr      
8.-Shisa Yoneyama10:37.43aShimane - Izumo hoku...      
 
 
 
X 3000 Meters - Joint Preliminaries - Prelims
12Irina Maki9:45.53aKyoto - Ritsumeikan ...      
 
Get your free Coach Account

Only coaches need an account to manage their team and register for meets. Everyone else can browse the stats without an account.


Are you a coach? Sign Up and start saving time.

All coach accounts are completely free.
Site Supporters gain extra features, such as team photos and advanced meet hosting features.