Team Results Management

Meet Info

HokuShinEtsuTokaiJoint PreliminariesFinalsSemi-FinalsPrelims
Highlighter is active, an entry to highlight.

800 Meters  Tokai - Finals

8.10Taisuke Hirose1:58.38aMie - Iga Hakuhou
 

800 Meters  Joint Preliminaries - Semi-Finals

12Tsubasa Yamamoto1:55.39aNiigata - Meikun
12Yuhei Ichikawa1:56.00aNiigata - Takada
12Masaki Watanabe1:56.89aNiigata - Shogyo Com...
 

800 Meters  Joint Preliminaries - Prelims

10Taisuke Hirose1:57.34aMie - Iga Hakuhou
 

1500 Meters  HokuShinEtsu - Finals

2.12Hirohito Kanemori3:57.41aNiigata - Sekine
4.12Kenta Shinmura3:58.22aNiigata - Murakami S...
5.10Kengo Takamori3:58.35aNagano - Sakuchosei Sr
7.12Daisuke Yamaura3:59.11aNagano - Sakuchosei Sr
 

1500 Meters  Tokai - Finals

1.11Yuusuke Nishiyama3:54.91aMie - Iga Hakuhou
2.12Ryouhei Nishiyama3:55.68aMie - Iga Hakuhou
3.12Yuta Oyama3:55.80aAichi - Toyokawa Tec...
6.12Takashi Miyata3:56.18aAichi - Toyokawa Tec...
10.11Hayato Kubota4:01.65aGifu - Chukyo Sr
 

1500 Meters  Joint Preliminaries - Prelims

12Ryouhei Nishiyama3:55.38aMie - Iga Hakuhou
12Takashi Miyata3:55.71aAichi - Toyokawa Tec...
11Hayato Kubota3:57.87aGifu - Chukyo Sr
12Daisuke Yamaura3:58.32aNagano - Sakuchosei Sr
12Takuya Komeya3:58.46aAichi - Toyokawa Sr
12Satoshi Kimura3:58.52aShizuoka - Hamamatsu...
12Tomoaki Fujiwara3:59.48aMie - Iga Hakuhou
12Makoto Yokoyama4:00.04aShizuoka - Tokuha Ki...
12Hinoyuki Fujii4:00.87aShizuoka - Hamamatsu...
 

5000 Meters  HokuShinEtsu - Finals

1.12Shun Morozumi14:32.86aNagano - Sakuchosei Sr
2.12Shuhei Yamaguchi14:44.41aFukui - Sabae Sr
3.12Hirohito Kanemori14:44.81aNiigata - Sekine
5.12Tomohiro Nakayama14:46.13aNagano - Sakuchosei Sr
6.11Yasutaka Ishibashi14:47.69aFukui - Mikata Sr
8.12Hirotaka Nishikawa14:55.45aToyama - Shogyou Sr
9.10Kenta Fukumura14:56.22Ishikawa - Yugakkan Sr
11.12Shun Ibana15:00.77aNiigata - Murakami S...
10.12Yushin Takeuchi15:11.70aShizuoka - HamaKitaN...
12.10Masato Yoshida15:14.67aFukui - Sabae Sr
13.12Fumito Hayakawa15:15.36aFukui - Mikata Sr
14.12Hidetoshi Yamashita15:20.90aFukui - Mikata Sr
15.11Issei Souma15:22.25aNiigata - Murakami S...
16.11Yasuhiro Yamazaki15:24.45aToyama - Shogyou Sr
17.12Shigeyuki Matsumoto15:24.79aIshikawa - Yugakkan Sr
18.12Kenta Shinmura15:25.89Niigata - Murakami S...
20.11Daisuke Hosomori15:33.27aToyama - Shogyou Sr
21.12Keisuke Yoshida15:36.81aIshikawa - Yugakkan Sr
 

5000 Meters  Tokai - Finals

1.11Yuusuke Nishiyama14:22.65aMie - Iga Hakuhou
2.12Daichi Kamino14:26.67aAichi - ChukyoDai Ch...
4.12Yuta Oyama14:27.77aAichi - Toyokawa Tec...
5.12Teruaki Yuda14:29.68aAichi - Toyokawa Tec...
6.12Hinoyuki Fujii14:37.50aShizuoka - Hamamatsu...
7.12Ryouhei Nishiyama14:43.29aMie - Iga Hakuhou
8.12Satoshi Kimura14:53.29aShizuoka - Hamamatsu...
9.12Manosuki Ogino15:06.40aShizuoka - Hamamatsu...
15.11Hayato Kubota15:16.09aGifu - Chukyo Sr
 

3k Steeplechase  HokuShinEtsu - Finals

2.11Yasutaka Ishibashi9:15.96aFukui - Mikata Sr
4.12Akuo Matsushita9:25.18aNagano - Sakuchosei Sr
10.11Genichi Narita9:41.87aNagano - Sakuchosei Sr
 

3k Steeplechase  Tokai - Finals

1.12Yuuki Yoshimura9:08.28aGifu - Chukyo Sr
4.12Daisuke Hiramatsu9:12.00aAichi - Toyokawa Sr
5.12Mitsugu Tsujii9:12.52aMie - Iga Hakuhou
6.11Yuya Ando9:15.52aAichi - Toyokawa Tec...
7.12Kazuteru Misato9:17.93aShizuoka - Tokuha Ki...
10.12Kunitoshi Mita9:23.98aShizuoka - MiShimaKita
12.12Daisuke Ishiguro9:26.34aAichi - Toyokawa Tec...
13.12Gouta Suzuki9:30.95aShizuoka - Hamamatsu...
15.12Daisuke Nishimoto9:34.10aMie - Iga Hakuhou
17.11Aruka Okada9:38.42aGifu - Chukyo Sr
 

3k Steeplechase  Joint Preliminaries - Prelims

11Yasutaka Ishibashi9:22.61aFukui - Mikata Sr
12Akuo Matsushita9:30.58aNagano - Sakuchosei Sr
12Hiromu Sugitani9:44.06aToyama - Shogyou Sr
12Kenta Yamada9:47.69aFukui - Sabae Sr
12Tetsuo Kamehi9:50.65aIshikawa - Yugakkan Sr
11Akihiro Arima9:51.60aFukui - Mikata Sr
12Hirokazu Matsuda9:59.62aFukui - Mikata Sr
11Sho Murayama10:03.89aIshikawa - Yugakkan Sr
13.11Michihito Yoshida10:07.91aIshikawa - Seiryo Sr