Athletic.net Team Results Management

All-Japan (64th) Soutai - Central Regional

Friday, June 17, 2011

Chubu, Tokai regions, Nagano, Nagoya

Unofficial Results All PhotosX Close
Unofficial Results
All Divisions | HokuShinEtsu | Tokai | Joint Preliminaries   All Rounds | Finals | Semi-Finals | Prelims    Turn Highlighter On    Prepare Report to Copy

Mens Results

 
 
X 800 Meters - Tokai - Finals
8.10Taisuke Hirose1:58.38aMie - Iga Hakuhou      
 
 
 
X 800 Meters - Joint Preliminaries - Semi-Finals
12Tsubasa Yamamoto1:55.39aNiigata - Meikun      
12Yuhei Ichikawa1:56.00aNiigata - Takada      
12Masaki Watanabe1:56.89aNiigata - Shogyo Com...      
 
 
 
X 800 Meters - Joint Preliminaries - Prelims
10Taisuke Hirose1:57.34aMie - Iga Hakuhou      
 
 
 
X 1500 Meters - HokuShinEtsu - Finals
2.12Hirohito Kanemori3:57.41aNiigata - Sekine      
4.12Kenta Shinmura3:58.22aNiigata - Murakami S...      
5.10Kengo Takamori3:58.35aNagano - Sakuchosei Sr      
7.12Daisuke Yamaura3:59.11aNagano - Sakuchosei Sr      
 
 
 
X 1500 Meters - Tokai - Finals
1.11Yuusuke Nishiyama3:54.91aMie - Iga Hakuhou      
2.12Ryouhei Nishiyama3:55.68aMie - Iga Hakuhou      
3.12Yuta Oyama3:55.80aAichi - Toyokawa Tec...      
6.12Takashi Miyata3:56.18aAichi - Toyokawa Tec...      
10.11Hayato Kubota4:01.65aGifu - Chukyo Sr      
 
 
 
X 1500 Meters - Joint Preliminaries - Prelims
12Ryouhei Nishiyama3:55.38aMie - Iga Hakuhou      
12Takashi Miyata3:55.71aAichi - Toyokawa Tec...      
11Hayato Kubota3:57.87aGifu - Chukyo Sr      
12Daisuke Yamaura3:58.32aNagano - Sakuchosei Sr      
12Takuya Komeya3:58.46aAichi - Toyokawa Sr      
12Satoshi Kimura3:58.52aShizuoka - Hamamatsu...      
12Tomoaki Fujiwara3:59.48aMie - Iga Hakuhou      
12Makoto Yokoyama4:00.04aShizuoka - Tokuha Ki...      
12Hinoyuki Fujii4:00.87aShizuoka - Hamamatsu...      
 
 
 
X 5000 Meters - HokuShinEtsu - Finals
1.12Shun Morozumi14:32.86aNagano - Sakuchosei Sr      
2.12Shuhei Yamaguchi14:44.41aFukui - Sabae Sr      
3.12Hirohito Kanemori14:44.81aNiigata - Sekine      
5.12Tomohiro Nakayama14:46.13aNagano - Sakuchosei Sr      
6.11Yasutaka Ishibashi14:47.69aFukui - Mikata Sr      
8.12Hirotaka Nishikawa14:55.45aToyama - Shogyou Sr      
9.10Kenta Fukumura14:56.22Ishikawa - Yugakkan Sr      
11.12Shun Ibana15:00.77aNiigata - Murakami S...      
10.12Yushin Takeuchi15:11.70aShizuoka - HamaKitaN...      
12.10Masato Yoshida15:14.67aFukui - Sabae Sr      
13.12Fumito Hayakawa15:15.36aFukui - Mikata Sr      
14.12Hidetoshi Yamashita15:20.90aFukui - Mikata Sr      
15.11Issei Souma15:22.25aNiigata - Murakami S...      
16.11Yasuhiro Yamazaki15:24.45aToyama - Shogyou Sr      
17.12Shigeyuki Matsumoto15:24.79aIshikawa - Yugakkan Sr      
18.12Kenta Shinmura15:25.89Niigata - Murakami S...      
20.11Daisuke Hosomori15:33.27aToyama - Shogyou Sr      
21.12Keisuke Yoshida15:36.81aIshikawa - Yugakkan Sr      
 
 
 
X 5000 Meters - Tokai - Finals
1.11Yuusuke Nishiyama14:22.65aMie - Iga Hakuhou      
2.12Daichi Kamino14:26.67aAichi - ChukyoDai Ch...      
4.12Yuta Oyama14:27.77aAichi - Toyokawa Tec...      
5.12Teruaki Yuda14:29.68aAichi - Toyokawa Tec...      
6.12Hinoyuki Fujii14:37.50aShizuoka - Hamamatsu...      
7.12Ryouhei Nishiyama14:43.29aMie - Iga Hakuhou      
8.12Satoshi Kimura14:53.29aShizuoka - Hamamatsu...      
9.12Manosuki Ogino15:06.40aShizuoka - Hamamatsu...      
15.11Hayato Kubota15:16.09aGifu - Chukyo Sr      
 
 
 
X 3k Steeplechase - HokuShinEtsu - Finals
2.11Yasutaka Ishibashi9:15.96aFukui - Mikata Sr      
4.12Akuo Matsushita9:25.18aNagano - Sakuchosei Sr      
10.11Genichi Narita9:41.87aNagano - Sakuchosei Sr      
 
 
 
X 3k Steeplechase - Tokai - Finals
1.12Yuuki Yoshimura9:08.28aGifu - Chukyo Sr      
4.12Daisuke Hiramatsu9:12.00aAichi - Toyokawa Sr      
5.12Mitsugu Tsujii9:12.52aMie - Iga Hakuhou      
6.11Yuya Ando9:15.52aAichi - Toyokawa Tec...      
7.12Kazuteru Misato9:17.93aShizuoka - Tokuha Ki...      
10.12Kunitoshi Mita9:23.98aShizuoka - MiShimaKita      
12.12Daisuke Ishiguro9:26.34aAichi - Toyokawa Tec...      
13.12Gouta Suzuki9:30.95aShizuoka - Hamamatsu...      
15.12Daisuke Nishimoto9:34.10aMie - Iga Hakuhou      
17.11Aruka Okada9:38.42aGifu - Chukyo Sr      
 
 
 
X 3k Steeplechase - Joint Preliminaries - Prelims
11Yasutaka Ishibashi9:22.61aFukui - Mikata Sr      
12Akuo Matsushita9:30.58aNagano - Sakuchosei Sr      
12Hiromu Sugitani9:44.06aToyama - Shogyou Sr      
12Kenta Yamada9:47.69aFukui - Sabae Sr      
12Tetsuo Kamehi9:50.65aIshikawa - Yugakkan Sr      
11Akihiro Arima9:51.60aFukui - Mikata Sr      
12Hirokazu Matsuda9:59.62aFukui - Mikata Sr      
11Sho Murayama10:03.89aIshikawa - Yugakkan Sr      
13.11Michihito Yoshida10:07.91aIshikawa - Seiryo Sr      
 

Womens Results

 
 
X 800 Meters - HokuShinEtsu - Finals
7.12Eri Makikawa2:16.52Ishikawa - Seiryo Sr      
 
 
 
X 800 Meters - Tokai - Finals
1.12Mariko Takeuchi2:11.73aAichi - ChukyoDai Ch...      
5.10Nagisa Furuse2:15.38aShizuoka - MiShimaKita      
 
 
 
X 800 Meters - HokuShinEtsu - Semi-Finals
12Haruka Katou2:17.18aNiigata - Shogyo Com...      
 
 
 
X 800 Meters - Joint Preliminaries - Semi-Finals
12Eri Makikawa2:13.69aIshikawa - Seiryo Sr      
10Nagisa Furuse2:17.34aShizuoka - MiShimaKita      
10Maibana Hori2:17.69aAichi - ChukyoDai Ch...      
10Kaho Morino2:19.25aShizuoka - MiShimaKita      
 
 
 
X 800 Meters - HokuShinEtsu - Prelims
11Rio Nyoumura2:22.06aNiigata - Sekine      
 
 
 
X 800 Meters - Joint Preliminaries - Prelims
12Eri Makikawa2:17.43aIshikawa - Seiryo Sr      
10Nagisa Furuse2:19.22aShizuoka - MiShimaKita      
12Ayano Masuda2:20.19aMie - Tsuchou      
10Kaho Morino2:20.69aShizuoka - MiShimaKita      
 
 
 
X 1500 Meters - HokuShinEtsu - Finals
1.12Eri Makikawa4:28.57aIshikawa - Seiryo Sr      
2.12Nao Takahashi4:31.38aNiigata - Takada      
3.12Miwa Yokuyama4:32.27aNiigata - Meikun      
4.12Sara Minami4:33.38aToyama - Shogyou Sr      
5.12Narumi Nakayama4:33.42aNiigata - Shogyo Com...      
6.11Ami Hirose4:33.86aIshikawa - Seiryo Sr      
7.11Natsumi Saito4:34.47aFukui - Sabae Sr      
8.11Ami Miyanagi4:38.04aNagano - Higashi Sr      
12.10Izumi Kasai4:47.70aNagano - Tokai Daisa...      
 
 
 
X 1500 Meters - Tokai - Finals
1.12Maei Kiyota4:27.24aAichi - ChukyoDai Ch...      
2.12Miki Sakakibara4:27.25aShizuoka - HamaKitaN...      
3.11Karin Nishikawa4:28.55aAichi - ChukyoDai Ch...      
4.10Kanayo Miyata4:28.89aAichi - Toyokawa Sr      
5.12Nabo Otsuka4:30.50aShizuoka - MiShimaKita      
7.10Tomoya Yamamoto4:35.05aShizuoka - Tokuha Ki...      
8.10Ayano Kubo4:35.19aShizuoka - Tokuha Ki...      
9.10Aoi Nakajima4:47.63aShizuoka - Tokuha Ki...      
 
 
 
X 1500 Meters - Joint Preliminaries - Prelims
12Maei Kiyota4:33.44aAichi - ChukyoDai Ch...      
10Kanayo Miyata4:33.48aAichi - Toyokawa Sr      
10Ayano Kubo4:33.77aShizuoka - Tokuha Ki...      
12Nabo Otsuka4:33.80aShizuoka - MiShimaKita      
12Miki Sakakibara4:34.01aShizuoka - HamaKitaN...      
10Aoi Nakajima4:34.56aShizuoka - Tokuha Ki...      
12Eri Makikawa4:35.56aIshikawa - Seiryo Sr      
11Karin Nishikawa4:35.87aAichi - ChukyoDai Ch...      
12Narumi Nakayama4:36.22aNiigata - Shogyo Com...      
11Natsumi Saito4:36.26aFukui - Sabae Sr      
12Miwa Yokuyama4:36.76aNiigata - Meikun      
11Ami Hirose4:36.84aIshikawa - Seiryo Sr      
10Saki Fukui4:41.94aToyama - Shogyou Sr      
11Natsuko Yoshida4:43.03aNagano - Tokai Daisa...      
12Nao Takahashi4:43.90aNiigata - Takada      
12Yui Akiyama4:44.56aShizuoka - MiShimaKita      
12Miho Suzuki4:45.14aMie - Tsuchou      
10Izumi Kasai4:46.28aNagano - Tokai Daisa...      
11Yuki Hashidume4:47.00aIshikawa - Seiryo Sr      
11Rina Tabata4:48.24aFukui - Sabae Sr      
12Risa Shimizu4:51.87aToyama - Shogyou Sr      
12Hanako Iwase4:52.33aMie - Iga Hakuhou      
12Remi Kawakami4:55.54aFukui - Sabae Sr      
 
 
 
X 3000 Meters - HokuShinEtsu - Finals
1.12Miwa Yokuyama9:30.27aNiigata - Meikun      
2.12Nao Takahashi9:30.71aNiigata - Takada      
3.10Saki Fukui9:31.08aToyama - Shogyou Sr      
4.11Natsumi Saito9:32.10aFukui - Sabae Sr      
5.12Eri Makikawa9:33.65aIshikawa - Seiryo Sr      
6.11Ami Miyanagi9:34.36aNagano - Higashi Sr      
7.11Ami Hirose9:34.67aIshikawa - Seiryo Sr      
8.12Kaede Hasegawa9:47.18aIshikawa - Yugakkan Sr      
10.12Yuka Yano9:50.72aNagano - Tokai Daisa...      
11.12Sara Minami9:54.11aToyama - Shogyou Sr      
12.12Yuria Ikuno9:55.16aNiigata - Shogyo Com...      
13.12Narumi Nakayama9:57.42aNiigata - Shogyo Com...      
15.11Natsuko Yoshida10:00.24aNagano - Tokai Daisa...      
17.12Risa Shimizu10:05.31aToyama - Shogyou Sr      
19.11Yuriko Tanimachi10:13.19aFukui - Sabae Sr      
22.11Yuki Hashidume10:21.71aIshikawa - Seiryo Sr      
24.12Nazuki Kuroda10:33.54aFukui - Sabae Sr      
 
 
 
X 3000 Meters - Tokai - Finals
1.12Wainai Beatrice Murgi9:10.80aAichi - Toyokawa Sr      
2.12Mai Shouji9:14.99aAichi - OkazakiGakuen      
3.12Yuka Ando9:15.18aAichi - Toyokawa Sr      
4.12Miki Sakakibara9:15.63aShizuoka - HamaKitaN...      
5.11Saria Kurokawa9:19.00aAichi - Toyokawa Sr      
6.12Maei Kiyota9:19.52aAichi - ChukyoDai Ch...      
7.12Nabo Otsuka9:46.43aShizuoka - MiShimaKita      
9.10Tomoya Yamamoto9:50.51aShizuoka - Tokuha Ki...      
12.10Ayano Kubo9:53.40aShizuoka - Tokuha Ki...      
13.12Chinatsu Naruoka9:54.35aMie - Tsuchou      
 
Get your free Coach Account

Only coaches need an account to manage their team and register for meets. Everyone else can browse the stats without an account.


Are you a coach? Sign Up and start saving time.

All coach accounts are completely free.
Site Supporters gain extra features, such as team photos and advanced meet hosting features.